PROGRAMA


 

09:00-09:15 Inauguració de la jornada.

09:15-10:00

 • Epidemiologia de les malalties provocades per Xylella fastidiosa.
  Dr. Alexander Purcell. Professor Emèrit
  University of California-Berkeley for the Department of Environmental Science, Policy and Management
  (Aquesta ponència serà en anglès)

10:00-10:45

 • Vectors potencials de Xylella fastidiosa: situació actual a Espanya.
  Dr. Alberto Fereres. Professor investigador. 
  ICA- CSIC. Madrid

  (Aquesta ponència serà en anglès)

10:45-11.15 Pausa per cafè.

11:15-12:00

 • La situació de Xylella fastidiosa a les Balears: perspectives de futur.
  Dr. Diego Olmo García.
  Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Media Ambient, Agricultura i Pesca. GOIB. 

   

12:00-12:45

 • Resultats preliminars de les espècies de vectors de Xylella fastidiosa a Mallorca.
  Dr. Miguel Ángel Miranda. Professor Titular i investigador. 
  UIB-INAGEA

  (Aquesta ponència serà en anglès)

12:45-13:15 Taula rodona

13:15-13:30 Clausura de la jornada


Organisers
                          

 


Collaborators