Palma 7 d'octubre de 2016
II Jornades d'Estratègia del Paisatge


PortadaSeuContacte
II Jornades Estratègia de Paisatge: Parc Agrari de Palma

PRESENTACIÓ 
Les II Jornades Estratègia de Paisatge: Parc Agrari de Palma, cerquen posar en comú la recerca aplicada i l'ordenació del territori. Les sinèrgies creades en aquesta jornada ens permetrà aplicar diferents paràmetres d'Innovació al Parc Agrari de Palma, espai que fins avui ha mancat d'un projecte de conjunt cohesionat.

 

OBJECTIUS
L'objectiu de la jornada de treball serà donar a conèixer la recerca que fa la Universitat de les Illes Balears sobre aspectes que poden ser d'interès pel futur Parc Agrari de Palma.

  • Alimentació mediterrània els valores de l’agricultura de proximitat.
  • Agricultura de l'entorn de Palma, les seves necessitats i els seus potencials
  • Intervencions sobre els espais de l'aigua.
  • Urbanisme saludable, creació d’habitats saludables
  • Espais a la ciutat per a la reducció de l’estrès

Sent l'objectiu principal la col·laboració entre institucions i grups de recerca per presentar una proposta de projecte al LIFE Programme de la European Commision 

 

ASSISTENTS
Els assistents seran: tècnics i directors de l'Ajuntament de Palma, estudiants i professors del Màster Europeu en Urbanisme i la secció de Paisatge de l'Associació de Geògrafs d'Espanya, a més de tots els assistents de la UIB que ens acompanyin.

 

UBICACIÓ I HORARI
Divendres, 7 d’Octubre de les 12 a 14 hores a l'Aula 3a-3b, Edifici Antoni Maria Alcover, Universitat de les Illes Balears.


 

Organitza: