Presentació

Les Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears són una proposta de trobada dels investigadors del món educatiu.

L’IRIE com a institut de recerca se dóna a conèixer i implica els diversos sectors de la realitat social, tant en el coneixement de l'estat real de la situació educativa, com en el de les línies d’estudi obertes en un camp que afecta tots els membres de la societat.

 Per tant, l’objectiu de les Jornades és oferir un punt de trobada als investigadors del món educatiu, que esdevingui un fòrum de reflexió i, alhora, un mostrador de l’actualitat del sector, tant de la recerca com dels projectes d’innovació. Concretament es pretén presentar els grups de recerca adscrits a l’IRIE, comunicar els resultats de les recerques i de les innovacions educatives i potenciar la xarxa i l’intercanvi educatiu.

Des de l’IRIE apostam per institucionalitzar uns mecanismes de difusió del debat del món educatiu en temps real, perquè tots els investigadors i grups de recerca puguin disposar d’una plataforma per donar a conèixer la seva tasca.

Aquestes Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears  neixen amb voluntat d’establir-se i romandre, i amb vocació d’esdevenir un referent i fer-se un lloc en el calendari biennal dels investigadors.

Destinataris

  • Els grups de recerca adscrits a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa, tant els grups consolidats com els associats. Els membres dels grups de recerca seran els protagonistes de les Jornades amb l'assistència, la presentació de la seva feina, i la participació en les presentacions i taules rodones.
     
  • Tota la comunitat educativa (estudiants i professorat de diferents nivells, associacions de mares i pares), i la societat en general interessada a conèixer l’actualitat de la recerca, està convidada a assistir-hi com a públic i a participar en els torns oberts de paraula.

Desenvolupament

Les jornades es realitzaran els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2014 a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus de la UIB. Inclouran conferències, taules rodones i presentació de pòsters.

Comitè organitzador

Les Jornades seran organitzades per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

L’equip organitzador està format pel personal de l’IRIE, un representant de cada àrea de recerca de l'Institut i un representant dels grups associats.

Comitè científic

El comitè científic serà l'encarregat de la revisió i acceptació dels guions dels pòsters dels participants. Estarà format per l'equip directiu de l'IRIE, un representant de cada una de les àrees de recerca de l'Institut i un representant dels grups associats.

La confirmació per part del comitè científic de l'acceptació dels guions dels pòsters presentats tindrà lloc abans del dia 16 de maig de 2014.

Reconeixement

 Els membres dels grups de recerca que hagin presentat els pòsters i/o hagin participat en les taules rodones en rebran un certificat expedit per l'IRIE.

Les persones que assisteixin a les Jornades com a públic podran obtenir diferents tipus de certificats:

  • Certificat d’hores de formació permanent del professorat no universitari. Se sol·licitaran crèdits de formació permanent al MEC i, en el cas dels docents de les Illes Balears, es tramitarà el reconeixement de crèdits de Formació Permanent del Professorat (15 hores) per part de la Conselleria  d’Educació, Cultura i Universitats.
     
  • Certificat d’assistència a les Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears.


Organitza, patrocina, col·labora