Palma (Mallorca) de 21 a 23 de gener de 2015
III CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Passat i present.


PortadaProgramaAllotjamentSeuContacte
ERROR: GwcCabeceraCongresoS: Falta parámetro cc
ERROR: GwcMasPonenciasEnMesaS: Falta parámetros cc, mes, ordpon
ERROR: GwcComentariosPonenciaS: Falta parámetro cc, mes, ordpon
ERROR: GwcFormComentarioPonenciaS: Falta parámetro cc, mes, ordpon

Organitza, patrocina, col·labora