Palma (Mallorca) de 9 a 20 de desembre de 2013
Strengthening Family Strategy


PortadaConferències i comunicacionsContacte

Congrés Internacional Virtual sobre Competències Familiars 2013
 

El congrés que presentam és el resultat d’anys de feina de diverses organitzacions que hem treballat des del model de Competència Familiar. Per a aquesta edició hem decidit fer un congrés virtual on els professionals i organitzacions que treballen directament amb Competència Familiar a Europa i Amèrica, puguin presentar i exposar, amb costos reduïts, les seves recerques, els seus treballs, així com les dificultats i propostes de millora en procés de debat.

Cerquem trobar un espai d’intercanvi de coneixements i experiències que tenguin com a objecte final millorar la intervenció des del model de Competència Familiar i fer visibles a les entitats i els grups de recerca.
 

OBJECTIUS

 • Possibilitar un espai de debat i intercanvi de coneixements i estratègies d’intervenció des del model de Competència Familiar.
 • Presentar les recerques més avançades que, des de plantejaments multifactorials i longitudinals, s'han realitzat o s'hi troben en curs de realització, des del model de Competència Familiar .
 • Conèixer les diverses formes d’intervenció en Competència Familiar per a trobar conjuntament estratègies de millora.
   

ÀREES TEMÀTIQUES

 • L'adaptació cultural dels programes de prevenció i intervenció familiar.
 • Estratègies en enfortiment de les famílies, en educació, serveis socials i de salut.
 • Intervencions en el enfortiment de les famílies basades en evidències científiques. Eficaces i efectives.
 • Intervencions en competències familiars. Estudis longitudinals.
 
DESTINATARIS
 • Especialistes en intervenció i recerca sobre treball amb famílies.
 • Professionals dels serveis socials, de salut i educació.
 • Responsables i tècnics d'organitzacions socials interessats en millorar la seva capacitat d'actuació.
 
REALITZACIÓ
 
Plataforma on line, desenvolupada en exclusiva al congrés, creada i gestionada per el grup d'investigació de la Universitat de les Illes Balears GIFES.
 
 
 

Organitza                                                                                                                        

 

          

Col·labora                                                                                                                       

 

  
Patrocinadors