La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears organitza una jornada tècnica el dimarts 23 de maig de 10 a 12 hores, que té com a principal objectiu informar el personal investigador de la UIB, així com els instituts de recerca i els laboratoris, de les possibilitats que tenen de participar com a experts en un procés de certificació de projectes de R+D+I.

L'Administració pública, a través del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), té en marxa una sèrie de programes d'incentius orientats a fomentar la competitivitat a l'àmbit empresarial mitjançant l'avanç tecnològic de les empreses i l'augment de l'esforç d'aquestes en inversions de R+D+I. Aquests programes són de dos tipus:

  1. Foment mitjançant ajudes directes
  2. Incentius en forma de deduccions fiscals

Perquè les empreses puguin accedir a aquestes deduccions, han de demostrar davant el MINECO que desenvolupen projectes i activitats de R+D+I. La certificació dels projectes i activitats de R+D+I la duen a terme experts com el personal investigador de les universitats. Empreses certificadores com EQA localitzen i contracten els experts més adequats per dur a terme aquesta avaluació, i remuneren els seus serveis

Es tracta, doncs, d’una oportunitat interessant perquè el personal investigador de la UIB, els instituts de recerca i laboratoris puguin conèixer millor com certificar projectes i activitats de R+D+I com a experts.

La Jornada comptarà amb la participació de diferents especialistes. Així, en una primera intervenció, l'empresa EQA parlarà sobre quin és el procés de certificació de projectes i com el personal de la UIB pot formar part de la seva llista d'experts seleccionats.

Tancarem la Jornada amb la intervenció del senyor Francesc Feliu, consultor extern de la FUEIB i membre de l'equip de la xarxa Enterprise Europe Network, que explicarà com participar també en les convocatòries de manifestacions d'interès de la Comissió Europea per pertànyer a les seves llistes d'experts.

 

Participació gratuïta

 

Programa