Coordinació i direcció
Secretaria tècnica i logística
Comitè científic

Organitza, patrocina, col·labora