Palma (Mallorca) de 27 a 29 de juny de 2016
I Congrés Internacional:
La (política de) traducció (de la política)


PortadaProgramaComitèAllotjamentDocumentsSeuContacte

Ens complau convidar-vos a participar al  I Congrés Internacional La (política de) traducció (de la política), que se celebrarà a la Universitat de les Illes Balears (Palma),  els dies 27 i 28 de juny de 2016. 

El concepte d'ideologia ha estat central en Estudis de Traducció, tant d'un punt de vista teòric (Tymoczko & Gentzler 2002; Baker 2006) com des de perspectives més pràctiques (Salama-Carr 2007). La ideologia impregna totes les formes de transformació lingüística, des de traducció audiovisual fins a traducció literària. Aquest congrés encararia específicament les connexions entre política i traducció al llarg de la història, abraçant aspectes textuals, però parant un esment particular als factors contextuals. Així doncs, s’incitarà els ponents a analitzar el que fou/és traduït, per què fou/és traduït, on i quan les traduccions foren/són realitzades i qui fou/és l’encarregat de realitzar-ne la tasca. Com han demostrat les publicacions recents (Valdeón 2014; Wolf 2015), la (no-)traducció ha estat un element clau en la construcció d'imperis.

Per exemple, durant el principi de l’edat moderna, certs ideòlegs anglesos traduïen cròniques espanyoles a l’anglès per promoure un imperi anglès a les Amèriques. Tanmateix, els textos originals anglesos eren menys populars i sembla que s'hagin fet menys traduccions en altres llengües (Mackenthun 1997). Aquest congrés aspira a aprofundir en les raons per les quals alguns textos es traduïen mentre d’altres no: quines eren les motivacions polítiques rere aquestes traduccions? Tenien èxit? Eren promogudes pels poders polítics d’aleshores o per iniciatives individuals a fi d’encoratjar les monarquies a abordar els problemes amb les colònies? Les comunicacions podrien explorar el paper de traducció en la consolidació de, per exemple, els imperis espanyols, austríacs i anglesos a Europa i les Amèriques, així com a Àfrica i a la regió d’Àsia i el Pacífic, del principi de l’edat moderna fins al segle XX. Les comunicacions que examinin el paper de la traducció en l'expansió d'uns altres imperis són especialment benvingudes.

En el segle XXI, la traducció continua jugant un paper clau en un món globalitzat on la informació és seleccionada i manipulada per corporacions de mitjans de comunicació amb una gran parcialitat anglòfona, en les quals els òrgans de premsa locals seleccionen la informació basada en interessos corporatius. Els mitjans de comunicació de notícies internacionals utilitzen documents provinents d’agències nord-americanes i britàniques, la llengua de comunicació de les quals és l’anglesa (Bielsa & Bassnett 2009), la qual cosa en configura tant les llengües d’arribada com el contingut. A més, els polítics i els economistes anglòfons ocupen posicions centrals en diaris digitals internacionals (com és ara, el guanyador del premi Nobel Paul Krugman), atès que els seus punts de vista es tradueixen a un nombre immens de llengües. De bell nou invitem els ponents a explorar les susdites qüestions per entendre millor com les multinacionals i els governs imposen els seus principis polítics a una majoria de ciutadans a escala mundial.

Organitza: Caterina Calafat, UIB i Roberto Valdeón, UNIOVI

Contemplant la badia de Pollença des des Castellet a cala Murta, Formentor, 2013. © foto: Gabriel Lacomba.


 

           Organiza, patrocina, colabora