Quart Congrés Ibèric de Percepció

 

El quart Congrés Ibèric de Percepció, CIP-Mallorca 2011, tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de Juliol de 2011 a la ciutat de Palma, a la illa de Mallorca. L'organització local es duu a terme des del grup d'investigació Evolució i Cognició Humana (grup associat l' IFISC) de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta trobada reunirà principalment científics i especialistes espanyols i portuguesos, encara que també hi haurà una nodrida participació d'investigadors d'altres països. El programa del Congrés se centra en l'estudi de la percepció humana, tant en el seu vessant bàsic com a aplicada. Igual que en les tres edicions anteriors:

 

  CIP-Barcelona 2005

  CIP-Madrid 2007

  CIP-Guimarães 2009

 

El CIP-Mallorca 2011 es convertirà en un punt de trobada per a la discussió de temes relacionats amb la investigació sobre percepció humana i la presentació de noves aportacions. Els actes acadèmics comprendran conferències convidades, simposis, comunicacions i pòsters.

L'organització dels Simposis és a càrrec dels membres del Comitè Organitzador i Científic. No obstant això, qualsevol investigador interessat podrà enviar la seva aportació perquè el Comitè l'avaluï i, si escau, la inclogui en condició de comunicació oral o de pòster.

Els resums de les conferències i comunicacions seran publicats al Spanish Journal of Psychology.

 

 


Organitza:
Universitat de les Illes Balears
EvoCog

Organitza, patrocina, col·labora