Organitzat pel grup de Matemàtica Aplicada del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i que es celebrarà a Palma (Mallorca), del 5 al 9 de setembre de 2011.

Lloc de celebració

El congrés es realitzarà al Saló d'Actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Universitat de les Illes Balears.

Àrees temàtiques

EDP: Equacions en Derivades Parcials
EDO: Equacions Diferencials Ordinàries
AN: Anàlisi Numèrica i Simulació Numèrica
MAI: Modelització i Aplicacions a la Indústria
ALTRES: Altres temes no inclosos en els anteriors (Ciències de la Computació, Teoria d'Aproximació, Control i Optimització, ...)

Dates importants

Termini d'inscripció (Tarifa reduïda): Del 1 de novembre de 2010 al 15 maig de 2011.

Presentació de sessions especials: del 25 d'octubre al 15 de desembre de 2010.
Presentació de comunicacions: 1 de novembre de 2010 al 15 de març de 2011.     
Organitza, patrocina, col·labora