Palma de Mallorca de 10 a 11 de setembre de 2009
IV Jornades Proliferació Cel•lular i Càncer


PortadaProgramaPonents SeuContacte


Presentació

Aquesta quarta edició de les Jornades de Proliferació Cel•lular i Càncer pretén continuar fomentant la col•laboració i el contacte entre els investigadors de l’àmbit de la recerca oncològica, per tal d’afavorir el treball en xarxa. Considerant l’elevada competitivitat d’aquest camp de la recerca i la manca de massa crítica d’investigadors que hi treballen a Balears, és essencial la realització freqüent de jornades de recerca de caire internacional, per tal de minimitzar el hàndicap de l’insularitat i permetre col•laboracions al més alt nivell. Per altra banda, aquestes Jornades permeten assolir un altre objectiu de vital importància estratègica, com és el de contribuir a la formació continuada dels professionals de la medicina i la biologia en les bases moleculars del càncer. En aquest context es desenvoluparan les Jornades, amb l’objectiu d’establir una plataforma per al contacte amb científics de l’àmbit de la recerca oncològica a nivell internacional. El programa científic cobrirà un ampli ventall d’aspectes de la recerca oncològica, des de la regulació de mecanismes cel•lulars bàsics (control de la proliferació cel•lular, motilitat cel•lular, supressors tumorals) a d’altres més translacionals (paper dels agents anti-angiogènics, noves estratègies terapèutiques en diferents models tumorals). S’ha de destacar que, com en anteriors edicions, les presents Jornades tendran un caràcter internacional, amb la meitat dels ponents provinents de centres de recerca de l’estranger.

Objectius

- Crear un marc idoni per al foment de la col•laboració científica entre els investigadors del nostre entorn i els científics convidats.
- Contribuir a la formació d’excel•lència dels investigadors de Balears en l’àmbit de l’Oncologia amb la presencia de destacats experts internacionals en el camp de la Biologia Cel•lular del Càncer.

Organitzadors

Silvia Fernández de Mattos ( silvia.fernandez@uib.es )
Priam Villalonga ( priam.villalonga@uib.es )
Grup de Biologia Cel·lular del Càncer, IUNICS-UIB

Ponents

Dr. Eric O’Neill, Institute for Cancer Medicine, University of Oxford, Oxford.
Dra. Sandra Peiró, Institut Municipal d’Investigació Mèdica, Barcelona.
Dr. Oriol Casanovas, Institut Català d’Oncologia, Barcelona.
Dr. Aleksandar Ivetic, Cardiovascular Division, King’s College, London.
Dra. Beatriz Martínez, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid
Dra. Claire Wells, Division of Cancer Studies, King’s College, London.

Destinataris

Les jornades, obertes a tothom, estan fonamentalment adreçades als investigadors interessats en les bases moleculars del càncer i als professionals mèdics, com ara oncòlegs, hematòlegs i patòlegs relacionats amb diferents aspectes de la malaltia. La llengua vehicular de les jornades serà l’anglès. (1 crèdit de lliure configuració sol•licitat a la Comissió Acadèmica de la UIB)

Lloc i inscripcions

Les jornades es duran a terme al saló d’actes de Cas Jai, al campus de la UIB. La inscripció a les jornades és gratuïta però les places són limitades (amb un màxim de 50). Per a més informació, contactau amb UIBCongrés

Organitzat per:

Universitat de les Illes Balears
Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut

Organitza, patrocina, col·labora