Palma de Mallorca de 25 a 27 d'octubre de 2007
Col·loqui Internacional de Corpus Diacrònics en Llengües Iberoromàniques


PortadaProgramaComitèAllotjamentDocumentsSeuContacte


PRESENTACIÓ

Aquest Col·loqui, organitzat pels investigadors i col·laboradors del projecte Corpus digitalitzat de textos bíblics en espanyol antic de la Universitat de les Illes Balears, vol ésser un lloc d’encontre per als especialistes en el diseny i la explotació de corpus aplicats a l’estudi de l’història de les llengües iberoromàniques. L’objectiu és reflexionar al voltant dels problemes que plantejen el desenvolupament i la explotació de corpus històrics en format digital.

L’encontre-col·loqui pretén també afavorir la coordinació de les diverses iniciatives de corpus que estan en marxa avui en dia. Es destinarà espai a la discusió dels problemes que planteja ara la metodologia de la lingüística històrica fonamentada en corpus a l’àmbit de les llengües iberoromàniques: composició del corpus, estàndards de transcripció i presentació dels textos, possibilitat d'accés als facsímils, informació filològica que acompanya els textos (data, origen geogràfic, etc.), llenguatges de marcació, lematització, etiquetat gramatical, etc.

CONFERÈNCIES PLENÀRIES

Els conferenciants plenaris següents han confirmat la seva participació:


Mark Davies (Brigham Young University, Provo, EE.UU.) "From the 'Corpus del español' to the 'Corpus do português': Evolving architectures for historical corpora"

Francisco Gago-Jover (College of the Holy Cross, Worcester, EE.UU.) "La Biblioteca Digital de la Obra en Prosa de Alfonso X: pasado, presente y futuro"

Bautista Horcajada Diezma (Universidad Complutense de Madrid) "Lematización y etiquetación de corpus diacrónicos del castellano"

José Antonio Pascual / Carlos Domínguez (Real Academia Española) "Problemas en la confección de un corpus para un diccionario histórico del español"

Francisco Javier Pueyo (Centro Superior de Investigaciónes Científicas)"El corpus bíblico del español sefardí: de la planificación a la edición crítica "

Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá de Henares) El corpus “Documentos españoles anteriores a 1700” (CODEA)

Joan Torruella (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats / Universidad Autónoma de Barcelona) El “Corpus informatitzat del català antic”. Un corpus al servicio de una gramática


Organitza:
Universitat de les Illes Balears

Organitza, patrocina, col·labora