Debat

Debatre sobre iniciatives innovadores en els emplaçaments estratègics de la proposta, amb l'objectiu de crear sinèrgies que ens facin arribar a un consens per ser capaços de construir un nou escenari. En aquest escenari és on s'ha de desenvolupar un nou model econòmic i un nou model de ciutat.

 

                            

Model de ciutat intel·ligent

Concebre Palma com un nou model de ciutat, cosmopolita, global i renovada que aposta per la innovació, el talent i l’economia social mitjançant l’ús del model de ciutat intel·ligent aplicat al turisme: Smart Destinations als emplaçaments estratègics.

 

                              

Publicació

Publicar les conclusions recollides durant els tres dies de debats, propostes i intervencions acompanyades pel debat social de la proposta RLL2030 quedant com a referent per als futurs usos del territori estratègic: Ramón Llull 2030.