Què és Ramon Llull 2030?

Ramon Llull 2030 neix a partir de l’observació de l’evolució del model econòmic balear, les tendències socioeconòmiques globals i de l’anàlisi del nostre potencial local. Balears necessita desenvolupar activitats que complementin a la turística, activitats que afegeixin valor, no impactin al medi ambient, ajudin a equilibrar la estacionalització i generin activitat empresarial i laboral estable. La ciutat de Palma representa una peça clau de la solució i el Territori Ramón Llull 2030, podria ser el focus d'aquesta renovació. 

 


Territori Ramon Llull 2030 

           Port Vell                                        Edifici Gesa                            Palau de Congressos                        Nou Llevant

                              
 


Què és la 1ª Jornada Ramon Llull 2030?

Ramon Llull 2030 és una jornada que es durà a terme el 13, 14 i 15 d'Abril. Aquesta jornada está estratègicament dividida en cinc parts, un marc conceptual que ens ajudarà a comprendre l'origen i la importància del Territori Ramon Llull 2030 així com els innovadors conceptes que l'envolten, i quatre panells temàtics que parles sobre diferentes iniciatives. Tant el marc conceptual com els quatre panells cerquen obrir debat sobre iniciatives innovadores al Territori Ramon Llull 2030, i incorporar el model de ciutat intel·ligent a Palma mitjançant l'ús de estretègies de turisme intel·ligent, Smartdestinations.

Les conferències i taules rodones dels tres dies estan obertes a tot el públic interessat i són gratuïtes, prèvia inscripció. Seguidament a les taules rodones, es reuniran els equips de treball, conformats per persones de interès sobre la temàtica del panell. Del resultat d'aquets debats es crearà una publicació que deixarà constància per al futur de les aportacions i sinergies creades durante la 1ª Jornada Ramon Llull 2030.

 


Amb el suport de:
         


Organitza: