Palma, 8 d'abril de 2017
Sessió de Cloenda
Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària


InformacióLlocContacte


Otros Algoritmos de las Operaciones Aritméticas (OAOA)

Fa més de trenta anys que l’educació matemàtica ha canviat, però som molt pocs els i les mestres que ens n’hem temut. Les pissarres de guix o digitals segueixen plenes d’operacions aritmètiques inútils, que ningú no fa fora d’un centre escolar on hagi de calcular. Els professors som uns fenòmens preparant les nines i els nins per al segle XIX ensenyant-los algoritmes tradicionals aliens per complet a la vida quotidiana i que res tenen a veure amb l’aprenentatge significatiu. Dedicam en general el 80 per cent del temps de la classe de matemàtiques a una destresa que després no es farà servir mai, els alumnes no desenvoluparan competències, i perjudica l’aparició, el desenvolupament i la consolidació del càlcul mental.

D’altra banda, se sap des de fa molts d’anys que l’ensenyament i l’aprenentatge d’Altres Algoritmes per a les Operacions Aritmètiques (AAOA) desenvolupen la competència logicomatemàtica: de manera especial el càlcul mental amb nombres petits i la resolució de problemes.

En definitiva, aquesta conferència pretén convidar els assistents a reflexionar sobre les nostres pràctiques a l’aula, i fer-los veure la necessitat d’un canvi de metodologia a la classe de matemàtiques.

Ponent: Tony Martín és mestre del CEIP Aguere de La Laguna, a Tenerife, i fa més de trenta anys que aplica noves metodologies en matemàtiques a l’aula, sobretot en l'àmbit del càlcul. Ha escrit nombrosos articles sobre didàctica de la matemàtica, i dedica part del seu temps a la formació de mestres. És l'impulsor del moviment Otros Algoritmos de las Operaciones Aritméticas (OAOA), que compta amb un elevat nombre de mestres i professors de diversos països involucrats en un ensenyament de les matemàtiques més manipulatiu, comprensiu i actualitzat.

Canal de youtube: Tony Martín 2020

Lloc: Sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari.
Data: 8 d'abril 
Horari: 12h

Places limitades



Organitza