Palma (Mallorca) from 27 to 29 June 2016
I International Conference:
The (politics of) translation (of politics)


Home pageProgramme CommitteeLodgingDocumentsVenueContact
General programme, activity sheet

Monday 27 June, 2016 11:00 to 11:20 Oral Communication
Biografia d’una traducció censurada: The group, de Mary McCarthy
Speaker: Pilar Godayol, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Authors: Pilar Godayol


Resum: “I am interested in writing the ‘biography of a translation” (2013: 266), afirma Emily Apter, en proposar-se narrar la història de la primera traducció a l’anglès de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, a cura de l’activista socialista i feminista Eleanor Marx. Fent-nos nostres les paraules d’Apter, aquesta comunicació pretén biografiar les traduccions al català i al castellà, censurades durant el segon franquisme, de la novel·la The group (1963), de Mary McCarthy. Convertit en best-seller des del primer moment als Estats Units, traduït a múltiples llengües, les vuit protagonistes subversives i provocatives de The group no ho tingueren fàcil per a irrompre en el mercat peninsular. Desautoritzada la traducció castellana el 1965 a Seix Barral i, pocs mesos després, la catalana a Aymà, finalment Grijalbo n’obtingué l’autorització el 17 de maig de 1976, un cop mort el general Francisco Franco. A partir de fonts primàries, com ara els informes de censura consultats a l’Archivo General de la Administración, d’Alcalá de Henares, memòries, cartes, entrevistes i premsa de l’època, intentarem (re)construir el tortuós viatge que va experimentar The group per arribar a l’Estat espanyol, condicionat, per sobre de tot, per les polítiques culturals repressives d’una època negra de la història de la traducció. Estimulada per teòrics de la traducció com André Lefevere, Susan Bassnett o África Vidal Claramonte, la base metodològica d’aquest viatge traductològic serà la interrogació constant: per què es va voler traduir aquesta autora i aquesta obra a la darreria del franquisme?, quins mentors i editors hi havia al darrera?, quina relació va tenir l’autora amb l’Estat?, com es va posicionar l’aparat censor del Ministerio de Información y Turismo davant les sol·licituds de traducció?, quins arguments defensaren els censors per desautoritzar-la? Paraules clau: Història de la traducció, traducció i censura, traducció i franquisme, gènere i traducció, Mary McCarthy, The group.

Pilar Godayol és doctora en Traducció i Interpretació (UAB) i llicenciada en Filologia Anglesa (UB). És traductora jurada i professora de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya des de 1993. Des de 2001, coordina el grup de recerca consolidat Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (AGAUR 2014, GRC 62) i, actualment, és la IP del projecte I+D+I “Traducció i censura: gènere i ideologia (1939-1975)” (2015-2017), que forma part d’un projecte coordinat UAB/UVic-UCC. Ha publicat articles, llibres i capítols de llibre relacionats amb les següents línies d’investigació: gènere i traducció; ideologia i traducció; historiografia feminista i traducció; gènere, censura i traducció; i estudis biogràfics femenins.
Further information:

Final version (27 KB)

Session A2
Place: Room 5

Other activities in Session A2
11:20 h. to 11:40 h.Oral Communication

La catalogación moral en los índices durante el franquismo. Las traducciones de Elinor Glyn y Florence Barclay

Speaker: Caterina Riba, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Speaker: Carme Sanmartí, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
11:40 h. to 12:00 h.Oral Communication

La (no) traducció de l’assaig militant: Richard Dawkins i la seua recepció a Espanya

Speaker: Josep Marco Borillo, Universitat Jaume I
12:00 h. to 12:15 h.Discussion


 

           Organiza, patrocina, colabora