Palma (Mallorca) from 27 to 29 June 2016
I International Conference:
The (politics of) translation (of politics)


Home pageProgramme CommitteeLodgingDocumentsVenueContact
General programme, activity sheet

Monday 27 June, 2016 11:40 to 12:00 Oral Communication
La (no) traducció de l’assaig militant: Richard Dawkins i la seua recepció a Espanya
Speaker: Josep Marco Borillo, Universitat Jaume I

Authors: Josep Marco


La traducció de l’assaig (o «quart gènere», com l’anomena Ortiz, 2015) ha començat darrerament a gaudir d’una atenció que abans no despertava, com ho demostra la publicació no només d’articles sinó també d’alguna monografia sobre el tema, com ara Montella (2009) o Ruzzenenti (2013). Aquestes obres s’ocupen de qüestions textuals i estilístiques més que no de les socials o culturals, és a dir, de les condicions en què es promouen, publiquen i reben les traduccions assagístiques. El present treball es proposa indagar en un cas concret: el de la (no) traducció i recepció a Espanya de les obres del conegut biòleg i divulgador científic britànic Richard Dawkins. Si l’assaig, en ser literatura d’idees, és sempre terreny abonat per a la confrontació ideològica, els llibres de Dawkins en són un exponent ben representatiu, ja que l’autor hi defensa amb vehemència postures atees. Aquests llibres, que han tingut un gran impacte als països de parla anglesa, han passat relativament desapercebuts en espanyol, i ni tan sols s’han traduït al català. Es mirarà d’escatir-ne les causes, d’aquest fet, mitjançant l’anàlisi de les ressenyes aparegudes a la premsa i dels trets més destacats de les traduccions. A banda de les eines pròpies de l’anàlisi estilística, s’hi faran servir alguns conceptes de la teoria de Bourdieu (per exemple, 1985) sobre la configuració dels mercats de béns culturals. Referències Bourdieu, Pierre. «The market of symbolic goods». Poetics 14 (1985) 13-44. Montella, Clara. «La traduzione come progettualità culturale nel passato e nel presente: Leonardo Bruni ed Antoni Muntadas». Tradurre saggistica. Traduttori, traduttologi ed esperti a confronto. Ed. Clara Montella. Milà: Franco Angeli, 2009. 15-29. Ortiz García, Javier. «Traducción del cuarto género (el ensayo)». La traducción: Nuevos planteamientos teórico-metodológicos. Ed. María Azucena Penas Ibáñez. Madrid: Síntesis, 2015. 187-202. Ruzzenenti, Silvia. «Präzise, doch ungenau» - Tradurre il saggio. Un approccio olistico al poetischer Essay di Durs Grünbein. Berlín: Frank & Timme, 2013.

Josep Marco is currently Professor of Literary Translation and Translation Studies at Universitat Jaume I (Castelló, Spain). He has authored a book on stylistic analysis and literary translation (El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària, 2002) and a number of articles in both Spanish and international journals (Babel, Perspectives, Target, The Interpreter and Translator Trainer, Meta, Across Languages and Cultures), as well as several book chapters in collective volumes. He is a member of the COVALT research group. He is also a practising literary translator into Catalan and Spanish.
Further information:

Final version (15 KB)

Session A2
Place: Room 5

Other activities in Session A2
11:20 h. to 11:40 h.Oral Communication

La catalogación moral en los índices durante el franquismo. Las traducciones de Elinor Glyn y Florence Barclay

Speaker: Caterina Riba, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Speaker: Carme Sanmartí, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
11:00 h. to 11:20 h.Oral Communication

Biografia d’una traducció censurada: The group, de Mary McCarthy

Speaker: Pilar Godayol, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
12:00 h. to 12:15 h.Discussion


 

           Organiza, patrocina, colabora