Instruccions per els autors
 

Pòsters [Instrucciones para presentación de posters - Documento PDF]


Un pòster consisteix una representació gràfica dels resultats de la investigació en el camp de l'adquisició del llenguatge. Els pòsters és un excel·lent format per presentar una investigació ja que encoratja l'intercanvi d'idees entre els investigadors.

La grandària màxim del seu pòster ha de ser A0 (841 x 1.189 mm), horitzontal.

Simposis [IMPORTANT -. Per evitar possibles problemes d'instal·lació, li preguem que arribi 15 minuts abans del començament de la sessió per tal d'instal su presentació o el seu ordinador portàtil]

Les Sessions de simposi tenen dues hores de durada. En cada sessió es presenten quatre treballs coordinats per un presentador, de 20 minuts cadascuna. Finalment s'obre un torn de discussió.

Totes les sales disposen d'un ordinador PC de sobretaula amb Sistema operatiu de Windows encara que es pot instal·lar també un ordinador portàtil personal. Les sales també estan equipades amb sistema d'àudio i de projecció.

Comunicacions Orals [IMPORTANT -. Per evitar possibles problemes d'instal·lació, li preguem que arribi 15 minuts abans del començament de la sessió per tal d'instal su presentació o el seu ordinador portàtil]

Les sessions de comunicacions comprenen 4 Presentacions orals de 20 minuts cadascuna, seguides d'un debat d' aproximadament 10 minuts. El temps total de cada sessió és de dues hores de durada i hi haurà 4 Sessions simultànies programades.

Totes les sales disposen d'un ordinador PC de sobretaula amb Sistema operatiu de Windows encara que es pot instal·lar també un ordinador portàtil personal. Les sales també estan equipades amb sistema d'àudio i de projecció.