Tarifes:

 

  Fins 1 de juny Des de 2 de juny

Socis AEAL (polsa aquí per a fer-te soci)  

225 € 285 €

No soci AEAL

285 € 345 €

Tarifa especial * (estudiant i persones sense ingressos)

150 € 195 €

Tarifa especial per a professionals, docents no universitaris i pares **

245 € 295 €

Cada taller pre-congrés

20 € 40 €

Seminari pre-congrés

7 € 10 €

Sopar per inscrits

15 € 35 €
Sopar per acompanyants 50 € 60 €
 

   Inclou material, cafès i dinars del congrés. 
*  Necessari justificar la condició especial.
** Amb justificant de la condició. S'accepten justificants de docent no universitari (infantil, primària, o secundària) a les Illes Balears,
   soci d'ATELBA (o atres associacions afins a ATELBA).

 
Política de cancel·lacions:
 
—Cancel·lació anterior a l'1 de juliol, es tornarà íntegrament. 
Cancel·lació anterior al 31 de juliol, es tornarà el 50%.
—Cancel·lació des de l'1 d'agost, no es reemborsarà cap quantitat.