Participant
Silvia Nieva Ramos
Universidad Complutense de Madrid. España
Activitats en les quals intervé:
Exposa Intervención naturalista en rutinas conversacionales con familias de hablantes tardíos. Un estudio piloto.
Divendres 9 de setembre de 2016 16:00 a 16:30 Presentació oral
Desenvolupament del discurs i la pragmàtica