Participant
Tania Barberán Recalde
Universidad del País Vasco. España
Activitats en les quals intervé:
Exposa The Isomorphism Issue with Negated Quantifiers in Basque and Spanish
Divendres 9 de setembre de 2016 12:00 a 12:30 Presentació oral
Desenvolupament morfosintàctic