Participant
Miquel Serra Raventós
Universitat de Barcelona.
Comitès dels que és membre: