Participant
Rosa Solé Planas
Universitat Autònoma de Barcelona.
Comitès dels que és membre: