Participant
Magdalena Rivero García
Universitat de Barcelona.
Comitès dels que és membre: