Participant
Montserrat Cortés Colomé
Universitat de Barcelona.
Comitès dels que és membre: