Participant
Elisabet Serrat Sellabona
Universitat de Girona.
Comitès dels que és membre: