Participant
Aurora Bel Gaya
Universitat Pompeu Fabra.
Comitès dels que és membre: