Participant
Rebeca Barriga Villanueva
El Colegio de México.
Activitats en les quals intervé:
Exposa Narraciones escritas de niños hablantes de lenguas mexicanas en contacto con niños hablantes de español
Divendres 9 de setembre de 2016 12:00 a 12:30 Presentació oral
Desenvolupament en contextos bilingües i plurilingües
Comitès dels que és membre: