Participant
Alejandra Auza Benavides
Hospital General Dr. Manuel Gea González; Universidad Autónoma de Querétaro.
Comitès dels que és membre: