Participant
Llorenç Andreu Barrachina
Universitat Oberta de Catalunya.
Comitès dels que és membre: