Participant
Mehmet-Ali Akinci
Université de Rouen.
Comitès dels que és membre: