Participant
Ramon Bassa Martín
Universitat de les Illes Balears.
Activitats en les quals intervé:
Exposa Los juegos lingüísticos como estrategia didáctica para trabajar las estructures lingüísticas.
Divendres 9 de setembre de 2016 13:00 a 13:30 Presentació oral
Ensenyament i aprenentatge de llengües
Comitès dels que és membre: