Participant
Daniel Adrover Roig
Universitat de les Illes Balears.
Activitats en les quals intervé:
Exposa Functional Networks Reveal Higher Efficiency in the Bilingual Brain
Dimecres 7 de setembre de 2016 Pòster
Pausa cafè i sessió de pòsters
Comitès dels que és membre:
Comitè Organitzador
Sots-president