Organitza:      
         
   
         
         
Amb el suport de:        
   


 

   
         
Empreses participants:        
   

 

 

 

 

       
           

 

 

       
   

 

 

       
   

 

 

       
   

 

 

             
   
         


Finance Shared Service Center
Business Process Outsourcing
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         

 

 

   
         
   
         
   
         
     


 

   
Col·legis Professionals:        
         
         
   

 

       
   

 

       
   
         
   
         
   

 

 


 

Entitats col·laboradores:      
         
 

 

   
   
   

   
   
   

   
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         

 

Organitza:      
         
     
         
         
Amb el suport de: